Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

PB&B s.r.o.
Mojmírova 6326/38
921 01, Piešťany

 

 

 

 

 

Dolupodpísaný kupujúci týmto požadujem reklamáciu nasledovného: 

 

Dôvod reklamácie:

 

 

Číslo objednávky:
Dátum objednávky (nepovinné):
Dátum prijatia (nepovinné):

 

Meno a priezvisko kupujúceho:
Adresa kupujúceho:
Telefónne číslo a email kupujúceho:

 

 

Dátum:

Podpis: